B O Wydawnictwie

ISSN:

 0078-4648

Publisher:

Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN
 

Redakcja

Redaktor naczelny

Barbara Czopek-Kopciuch

Sekretarz redakcji
Urszula Bijak

Redaktorzy tematyczni
Halszka Górny
Katarzyna Skowronek
Urszula Wójcik

Rada Naukowa
Aleksandra Cieślikowa (Kraków), przewodnicząca
Zbigniew Babik (Kraków)
Elena L. Berezovič (Jekaterynburg, Rosja)
Edward Breza (Gdańsk)
Aleksandra Galasińska (Wolverhampton, Wielka Brytania)
Milan Harvalík (Praga, Czechy)
Maria Karpluk (Kraków)
Laura Kostanski (Ballarat, Australia)
Maria Malec (Kraków)
Władysław Miodunka (Kraków)
Robert Mrózek (Kraków)
Irena Sarnowska-Giefing (Poznań)
Rudolf Šrámek (Brno, Czechy)
Jürgen Udolph (Lipsk, Niemcy)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)
Piotr Żmigrodzki (Kraków)